Rotary-Link


Ook het idee dat je tegen een glazen plafond aanloopt bij het solliciteren?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat hoogopgeleide allochtonen maar mondjesmaat toegang kunnen krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Oorzaak is dat ze geen connecties hebben tot het blanke Nederlandse bolwerk van ons-kent-ons.

Lukt het jou om in het Nederlandse ons kent ons netwerk binnen te dringen?

Het is voor hen bijzonder moeilijk om met het blanke netwerk in contact te komen. Hoe doe je dat als je Mohammed heet, je rechten hebt gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, maar weinig contacten hebt met potentiele werkgevers en nergens uitgenodigd wordt voor een sollicitatie gesprek?

Ken jij de ongeschreven regels van het solliciteren bij Nederlandse bedrijven?

Wat weet je van de algemeen gangbare normen en Nederlandse gebruiken bij solliciteren, en wat moet je zeker wel of niet zeggen om niet direct afgewezen te worden? Echt integreren  wordt zo moeilijk, de drempel is te hoog en is de kans groot dat je gefrustreerd achterblijft.

 

Wat is Rotary-Link?

Rotary-Link is een Delfts initiatief van Rotary club Delft-Vermeer en Rotary club Vrijhof in samenwerking met Pangeea, de vereniging voor hoger opgeleide allochtonen, www.pangeea.nl

Ons doel is om jou te begeleiden richting een groot netwerk!

Het doel van Rotary-Link is hoogopgeleide allochtone studenten helpen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Rotary-Link is geen werkgever en geeft geen garantie op een baan.

Het gaat erom je extra aanknopingspunten te geven zodat je makkelijker en beter contacten leert leggen met allerlei mensen die voor jou van belang kunnen zijn. En dat je in staat bent de relaties die je legt, weet te onderhouden. Rotaryleden  begeleiden en ondersteunen je bij het vinden en onderhouden van een netwerk. Want: het is niet alleen belangrijk wįt je kent, maar ook wķe je kent.

Voor wie is Rotary-Link bedoeld?

Het initiatief is bedoeld voor hoopopgeleide (HBO of WO) allochtone jongeren die bijna afgestudeerd zijn of niet langer dan 1 jaar gelden zijn afgestudeerd.

We zijn op zoek naar tien jongeren die we gedurende zes maanden willen begeleiden en ondersteunen bij het vinden van hun weg op de arbeidsmarkt.

Ben je geļnteresseerd?

Stuur je CV en motivatiebrief naar info@rotarylink.nl

Interesse in Rotary?

Wil je weten wat de Rotary inhoud? Kijk dan even op de site www.rotary.nl voor achtergrond informatie over deze wereldomvattende vereniging.